TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Ngôn Tình

Đang cập nhật

23-03-2020

Xin Lỗi Vì Đã Ngủ Với Anh

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc,...

Convert: sammi @ tangthuvien

Editor: momo612

Số chương: 73 chương

Nhân vật chính: Hạ Hâm Hữu, Thượng Trạm Bắc 

Phối hợp diễn: Nghiêm Thi, Tiền Hiên, Hắc Bì, Nhã Văn, Thượng Vệ Quốc

"Cho chị thời gian mà suy nghĩ đó" Thượng Trạm Bắt nhìn cô nói.

Hạ Hâm Hữu: Suy nghĩ cái gì?

Thượng Trạm Bắc:"Chị phải chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra, chúng ta phải kết hôn"

Hạ Hâm Hữu:"Tôi thì không cần cậu chịu trách nhiệm"

Thượng Trạm Bắc:"Chị phải chịu trách nhiệm với tôi"

Danh sách chương Xin Lỗi Vì Đã Ngủ Với Anh