TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Đam Mỹ

Full

24-03-2020

Tù Điểu

Editor: AJ/Ajthyj5

Tạm dịch: Chim trong lồng

Giới thiệu:

Vốn là mối quan hệ giữa kim chủ và người được bao dưỡng, thế nhưng lại trở thành một mối quan hệ khác mất rồi.

Chim hoàng yến ở trong lồng, thân xác không được tự do, nhưng không hiểu sao ngay cả tâm cũng bị giam cầm.

Đây là tác phẩm cùng hệ liệt với các tác phẩm trước đây của Bạch Giới Tử, gồm:

Scandal hàng đầu

Sơ Hạ trong tôi

Kiêu ngạo với định kiến