TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Ngôn Tình

Full

23-03-2020

Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)

Tên convert: Con đường đến bên ngươi

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đô thị tình duyên.

Từ chương 1 - 40: Mốc dịch 

Từ chương 41 - hết: Hạ Cẩm Vân edit

Nam chính: Du Tùng

Nữ chính: Dư Nam

Nhân duyên giữa hai người bắt đầu từ làn đầu tiên gặp mặt trong tình huống không bình thường để rồi Du Tùng phải làm mọi cách để tìm thấy cô. 

Đây là một đoạn hấp dẫn và theo đuổi, tìm kiếm và chuộc lỗi, yêu và oán giận đan xen cuộc hành trình.

5 chương mới nhất truyện Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)