Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã Qua - TruyenFullVn

Tâm linh

Đang cập nhật

2018-08-23

Tháng 7 Cô Hồn - Câu Chuyện Đã Qua

47 lượt thích / 2654 lượt đọc
Theo chân tôi về với cuộc sống của những năm về trước cái độ 2005 . Tại đây tháng 7 cô hồn năm ấy xảy ra đối với tôi nó như là trải nghiệm về cõi âm . Ngày Vu Lan báo hiếu - Ngày Tết Của người âm . Công Hiếu trân trọng