TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Ngôn TìnhSắc

Đang cập nhật

24-03-2020

Sáng Sớm Hôm Sau

Một câu chuyện đúng theo nghĩa câu ông ăn chả bà ăn nem.

Nếu anh đã biết ra ngoài tìm gái phản bội tôi thì tại sao tôi phải chung thủy với anh.

Nếu anh đã vậy thì tôi sẽ ngủ với bạn anh.

Thịt văn~ thịt văn có nội dung~ nội dung trào máu mũi~