TruyenFullVn.Net

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Convert: ngocquynh520

Edit: Vivi Chan

Beta: Hường BùiTrước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.

Nhưng sau lưng người khác………

Bùi Cẩn: Ái phi, nàng thật là giả dối.

Nhan Thế Ninh: Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay.

Danh sách chương Phu Quân, Kiềm Chế Chút!