Phân Tích Nghị Luận Xã hội - TruyenFullVn

Thơ ca

Đang cập nhật

2021-11-20

Phân Tích Nghị Luận Xã hội

1 lượt thích / 291 lượt đọc
Những bài được trích từ nhiều nguồn!! BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ: - Ý 1 : Giải thích về tư tưởng đaọ lí được nêu trong luận đề (Trả lời câu hỏi : Hiểu như thế nào ? Câu nói có ý nghĩa như thế nào ?Ý kiến thể hiện quan niệm gì?...) - Ý 2 : Bàn luận về các khía cạnh, các biểu hiện của tư tưởng đạo lí - dùng các d/c làm sáng tỏ từng khía cạnh, biểu hiện của vấn đề (- đặt câu hỏi : Vấn đề được biểu hiện như thế nào ?Ở đâu ? Bao giờ ?Tại sao ? Có thể lấy dẫn chứng nào làm sáng tỏ ?...) - Ý 3 : Khẳng định mặt đúng, ý nghĩa tích cực của quan niệm, tư tưởng - Phê phán những biểu hiện lệch lạc trên quan điểm đúng của vấn đề.(tại sao đúng, tại sao sai, đúng chỗ nào, sai chỗ nào ?Những biểu hiện lệch lạc, sai trái ? Nhìn vấn đề ở góc nhìn thời đại...) - Ý 3 : Rút ra bài học cho bản thân (ý nghĩa về mặt nhận thức,- Hiểu ra điều gì ? Nhận ra vấn đề có ý nghĩa như thế nào đối với tâm hồn, lối sống của bản thân ? Ý nghĩa về phương hướng hành động - Phải làm gì ?...)
#nlxh
Danh sách Chap