TruyenFullVn.Net

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Editor + Beta: Ngạn Tịnh

Converter: Củ Lạc

Bìa: Phòng tranh Tử Lan

Bạch Vi là một nhiệm vụ giả. Cô phải xuyên qua hàng ngàn tiểu thế giới làm nhiệm vụ.

Cô vốn nghĩ rằng bản thân mình ở đây chính là vì ngược tra nam, tra nữ. Không ngờ, lại có nhiệm vụ ẩn giấu dành cho cô...

- --

Có một bạn trai là kẻ si tình cũng biến thành vật hy sinh.

Bị tráo đổi cũng thành vật hy sinh.

Một lòng tôn sùng Lương- Chúc cũng thành vật hy sinh.

Gặp một nam chính trường sinh bất tử cũng trở thành vật hy sinh...

5 chương mới nhất truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Danh sách chương Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh