TruyenFullVn.Net

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

一念永恒Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương Nhất Niệm Vĩnh Hằng