TruyenFullVn.Net

Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!

Tên Hán Việt: Khoái xuyên Tô Đát Kỷ: Nam thần, liêu nhất cá!

Số chương: 890

Editor & Bìa: Miêu Bàn Tử 

Giới thiệu văn án: ( 1vs1)

Khi hồng nhan hoạ thuỷ Tô Đát Kỷ trọng sinh xuyên tới muôn ngàn thế giới vì làm nhiệm vụ, chính là trêu chọc nam thần, trêu chọc và trêu chọc...

Tô Đát Kỷ mặt đứng đắn: "Ta yêu cầu nâng cao độ khó nhiệm vụ, đổi thành ngủ cùng nam thần!"

Hệ thống:...

Tiên hiệp version: "Bản tiên bấm ngón tay tính toán, ý trời chỉ thị chúng ta song tu!"

Sân trường version: "Gần nhất làm việc có chút khó khăn, muốn anh dạy phụ đạo một chút."

Minh tinh version: "Nhìn anh lặn xuống nước thật lợi hại, không bằng tới quy tắc ngầm một chút?"

Nam chính bị trêu chọc một vạn lần, một mặt lạnh lùng cấm dục, tay lại nghiêm túc đè xuống vòng eo tuyết nộn của nàng: "Tốt, chính mình động, hay là nằm đấy để anh tới?"

5 chương mới nhất truyện Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!

Danh sách chương Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!