TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Đam MỹLinh Dị

Full

23-03-2020

Mắt Quỷ

Editor: Alex Tran 7747

Tên khác: Nhan quỷ

Văn án:

Một người có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thấy.

Không phải là đôi khi, mà là thường xuyên, mọi lúc.

Đôi mắt ấy nhìn thấy những người đã chết...

Cảnh Văn dần quen với việc đó...

Quen với việc nhìn thấy những người cứ thế mà xuất hiện trước mắt cậu

Người ông đã mất của cậu nói: Cậu có một đôi Mắt Quỷ.