Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900) - TruyenFullVn

Bí ẩn

Đang cập nhật

2018-07-02

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900)

368 lượt thích / 36405 lượt đọc
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P9. Chương 801 - 900 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)
Có thể bạn thích?
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P7 (Chương 601- 700)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P7 (Chương 601- 700)

Tác giả:

48692 404

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P7. Chương 601 - 700 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P14 (Chương 1301 - 1400)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P14 (Chương 1301 - 1400)

Tác giả:

31964 282

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P14. Chương 1301 - 1400 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P3 (Chương 201- 300)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P3 (Chương 201- 300)

Tác giả:

37956 494

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P3. Chương 201 - 300 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P8 (Chương 701- 800)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P8 (Chương 701- 800)

Tác giả:

38867 353

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P8. Chương 701 - 800 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P10 (Chương 901- 1000)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P10 (Chương 901- 1000)

Tác giả:

35527 396

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P9. Chương 901 - 1000 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P15 (Chương 1401 - 1500)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P15 (Chương 1401 - 1500)

Tác giả:

33776 323

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P15. Chương 1401 - 1500 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao sơn tróc quỷ nhân 319-399

Mao sơn tróc quỷ nhân 319-399

Tác giả:

1440 5

nguồn truyencv ,wikidich edit 1 phần tap 319-359 edit truyencv 360-399 edit wikidich

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900)

Tác giả:

36403 368

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P9. Chương 801 - 900 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P12 (Chương 1101- 1200)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P12 (Chương 1101- 1200)

Tác giả:

32807 325

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P12. Chương 1101 - 1200 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

Tác giả:

139106 10894

Summary: " Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng tên shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết,Saosori và Sakura- từng là kẻ thù không đội trời chung- chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ được tái sinh. Nhưng họ sống lại trong thời kỳ mà mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Du hành thời gian AU. Rated: T- Thể loại: Adventure/Hurt/Comfort- Sakura H., Sasori Permission: Đã được sự cho phép của tác giả "writer168" Link: https://www.fanfiction.net/s/11403659/1/Stumble

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P6 (Chương 501- 600)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P6 (Chương 501- 600)

Tác giả:

44292 418

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P6. Chương 501 - 600 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Sư

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Sư

Tác giả:

142 0

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Sư