Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P4 (Chương 301- 400) - TruyenFullVn

Bí ẩn

Đang cập nhật

2018-05-22

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P4 (Chương 301- 400)

447 lượt thích / 47659 lượt đọc
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P4. Chương 301 - 400 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)
Có thể bạn thích?
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P7 (Chương 601- 700)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P7 (Chương 601- 700)

Tác giả:

49131 404

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P7. Chương 601 - 700 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P12 (Chương 1101- 1200)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P12 (Chương 1101- 1200)

Tác giả:

33120 325

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P12. Chương 1101 - 1200 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Đã Xóa

Đã Xóa

Tác giả:

7 0

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P11 (Chương 1001- 1100)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P11 (Chương 1001- 1100)

Tác giả:

35404 321

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P11. Chương 1001 - 1010 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P3 (Chương 201- 300)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P3 (Chương 201- 300)

Tác giả:

38597 495

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P3. Chương 201 - 300 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P6 (Chương 501- 600)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P6 (Chương 501- 600)

Tác giả:

44663 418

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P6. Chương 501 - 600 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P10 (Chương 901- 1000)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P10 (Chương 901- 1000)

Tác giả:

35721 397

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P9. Chương 901 - 1000 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P8 (Chương 701- 800)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P8 (Chương 701- 800)

Tác giả:

39264 355

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P8. Chương 701 - 800 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

Tác giả:

140388 10966

Summary: " Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng tên shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết,Saosori và Sakura- từng là kẻ thù không đội trời chung- chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ được tái sinh. Nhưng họ sống lại trong thời kỳ mà mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Du hành thời gian AU. Rated: T- Thể loại: Adventure/Hurt/Comfort- Sakura H., Sasori Permission: Đã được sự cho phép của tác giả "writer168" Link: https://www.fanfiction.net/s/11403659/1/Stumble

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P9 (Chương 801- 900)

Tác giả:

36626 368

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P9. Chương 801 - 900 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P2 (Chương 101- 200)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P2 (Chương 101- 200)

Tác giả:

40146 415

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P2. Chương 101 - 200 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P5 (Chương 401- 500)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P5 (Chương 401- 500)

Tác giả:

48223 401

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P5. Chương 401 - 500 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy về Wattpad đọc dần trên app khi không có net, Chia nhỏ mỗi Part 100 chương, klick vào trang cá nhân của mình để đọc các phần khác, nếu thấy hay, hãy cho mình 1 vote :)