Love Sacrifice ( Daniel _Jin) - TruyenFullVn

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2018-05-30

Love Sacrifice ( Daniel _Jin)

68 lượt thích / 754 lượt đọc
protagonist : jin , kan _ daniel -°-°-°-°-°-___________°-°-°-°-° _ novelette ___ Truyện ngắn .(gồm 60 chương ) _ tôi muốn viết nó vì nó là 1 nguyện vọng của tôi _ Ra chuyện nhanh quá nên có sai sot́ mình sẽ chỉnh sửa để, nó hoàn mĩ hơn