[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã - TruyenFullVn

Truyện ngắn

Hoàn thành

2023-01-16

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã

2654 lượt thích / 25064 lượt đọc
Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người cọc cằn chân đất mà vua và dân đều biết, mặt đen tâm lạnh đầy thủ đoạn, có thể khiến trẻ nhỏ thôi khóc đêm. Một ngày, Hoàng Thượng hạ chỉ hứa gả công chúa cho người cọc cằn này, khiến trên dưới triều đình thương tiếc không thôi.
Danh sách Chap