TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Ngôn Tình

Đang cập nhật

23-03-2020

Hoàn Toàn Chiếm Hữu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường thủ đoạt hào, trâu già gặm cỏ non, HE

Edit: Rosa

Thiên hạ đều nói Lâm Phàm Lâm là người có đức hạnh cao thượng, không gần nữ sắc nhưng chẳng ai biết rằng đại thiếu Lâm là người quyết tâm có thừa mà tinh lực không đủ.

Đang lúc đại thiếu Lâm gần như hết hy vọng thì rốt cuộc ông trời cũng cho Lâm đại thiếu gặp Tần Nhiễm Nhiễm.

Tần Nhiễm Nhiễm xuất hiện trong cuộc đời Lâm Phàm giống như người đưa than ấm giữa ngày tuyết rơi, tìm được nước ngọt trong sa mạc, người phụ nữ như vậy nhất định Lâm Phàm không dễ dàng buông bỏ.

Nói một cách khác đây chính là một câu chuyện xưa kể về lão đại hắc đạo là trâu già thích gặm cỏ non. Tiết mục cường thủ hào đoạt cẩu huyết lại trình diễn, sau khi diễn qua mới biết được đại S hiện tính cùng tiểu M ẩn tính là một đôi trời đất tạo nên.

Danh sách chương Hoàn Toàn Chiếm Hữu