Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ) - TruyenFullVn

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

2019-10-01

Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)

1158 lượt thích / 97258 lượt đọc
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Covert: Reine Dunkeln Văn án Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, là vì lương xứng. Trọng sinh hậu thân kiều thể nhược nữ chủ vì tiếp tục tồn tại Trăm phương nghìn kế làm nũng rải si tích cóp hoạch đế vương ân sủng lấy kéo dài phúc trạch. ------------ Nữ chủ: Tích cóp tích cóp tích cóp Nam chủ: Sủng sủng sủng Ps: Ngụy cung đấu tiểu bạch văn, 1v1, ngọt ngọt ngọt
Danh sách Chap