TruyenFullVn.Net

Hàn Thuỷ Truyền Kỳ

Thể Loại: Hiện Đại, Huyền Huyễn, Phản Xuyên, NP

Số Chương: Hơn 100 chương

Tại Huyết Ngục, Hàn đã nói: "Nhược Thủy, nếu bước tiếp sẽ không còn đường quay lại, hãy suy nghĩ kĩ càng"

Nhược Thủy ánh mắt kiên định quay lại nói với Hàn: "Đây là số mệnh của ta, cho dù là địa ngục cũng hãy để ta đi cùng người, vĩnh viễn không hối không oán"

Nguyệt Hàn nhẹ nhàng nở một nụ cười vừa đẹp đẽ lại quá thê lương. Nàng nói:

"Để trở thành thần chúng ta phải vượt qua 99 đạo lôi kiếp nhưng để trở thành ma chúng ta phải vượt qua Huyết Trì chịu sự cắn xé linh hồn, tiếp đó lại phải chịu tam đạo viêm hoả ngục. Sau khi thành ma suốt đời suốt kiếp chẳng thể lại làm người cũng chẳng thể trở thành thần"

Danh sách chương Hàn Thuỷ Truyền Kỳ