Đứa Con Của Sói - mika - TruyenFullVn

Người sói

Đang cập nhật

2016-02-03

Đứa Con Của Sói - mika

507 lượt thích / 12028 lượt đọc
số phận đưa đẩy đã khiến bé gái vừa mới sinh ra đã mất mẹ . Được 1 gia đình sói nhặt được và đem nuôi . Từ đó nó sống chung với bộ tộc sói , sống như 1 con sói chính hiệu . Từ khi gặp hắn , hắn đưa nó về thế giới loài người sinh sống. Cuộc sống nó sẽ thay đổi ra sao ...