TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Khoa Huyễn

Đang cập nhật

17-03-2020

Dragon Chronicle

Nội dung của câu chuyện xoay quanh về nam chính nhưng hắn không phải là một anh hùng và càng không phải là một ác nhân, mà là của một kẻ sẽ dùng sức mạnh của mình sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trên thế giới này