Đoản văn Chu Ôn [Sơn hà lệnh] - TruyenFullVn

Fanfiction

Đang cập nhật

2023-02-03

Đoản văn Chu Ôn [Sơn hà lệnh]

8375 lượt thích / 82073 lượt đọc
Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn Chu riêng sau. Đa số là ngọt sủng, H nhẹ, có chút tù cấm nữa vì Thủ lĩnh Thiên song mlem quá hí hí.
Danh sách Chap