TruyenFullVn.Net

Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Converter: LYSANSAN828 (Tàng thư viện)

Raw + edit: hoa hồng

Độ dài: 298 chương

Nội dung: Báo thù, tình cảm, trọng sinh mất quyền lựcKiếp trước nàng vì hắn xa lánh chúng bạn, trong sạch cũng bị hủy, hàm oan mà chết.

Trùng sinh trở lại lúc nhỏ, nàng thận trọng, muốn những người đã từng hãm hại nàng, toàn bộ đều chết không được tử tế.

Nhưng không biết vì sao, nàng lại lâm vào bên trong khốn cảnh.

Nàng cho rằng bản thân kiếp này sẽ không yêu nam nhân khác, nhưng người nam nhân kia lại vì nàng mà trả giá tất cả.

Lòng của nàng nên đi đâu đây!

Danh sách chương Đích Nữ Muốn Hưu Phu