Đi Tìm Văn Chương - TruyenFullVn

Phiêu lưu

Hoàn thành

2023-05-19

Đi Tìm Văn Chương

414 lượt thích / 2161 lượt đọc
1. Giới thiệu chung: Tên tác phẩm: Đi tìm văn chương. Người viết: Mộ Khán Vân. Thể loại: sến, hường phấn, bàn tay vàng, mì ăn liền. 2. Nội dung: Theo đuổi thần tượng; Nỗi lòng fangirl; Mary Sue. 3. Lưu ý: Ngoại trừ các bài thơ được trích dẫn và tên tác giả, tất cả các yếu tố khác đều hư cấu hoặc mang tính hư cấu. Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Account @mokhanvan. Đăng tải lần đầu: 24/03/2023. Hoàn thành: 18/05/2023. 4. Ảnh bìa: hình chụp một góc chùa Một Cột.