ĐỆ NHẤT CUỒNG PHI (PHẦN I) - TruyenFullVn

Siêu nhiên

Hoàn thành

2017-10-09

ĐỆ NHẤT CUỒNG PHI (PHẦN I)

11824 lượt thích / 450371 lượt đọc
Nếu ngươi là chí tôn Thiên giới, Ta liền làm vua ở địa ngục! Loạn thiên hạ của ngươi, diệt si tâm của ngươi!
#phi
Danh sách Chap