TruyenFullVn.Net

Đấu Phá Hậu Cung

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu, H (T_T)

Editor: Fuly

Số chương: khoảng 100 chương chính văn và vài ngoại truyện.

Kiếp trước, nàng bị vị hôn phu mình hết lòng yêu thương phản bội, chính tay giết nàng cùng cốt nhục.

Kiếp này, nàng muốn một bước lên mây, nhìn hắn cúi đầu xưng thần, giết hết tất cả những kẻ đã hại mình khi xưa.

Hậu cung nguy hiểm thì thế nào? Nàng sẽ từng bước từng bước đạp bằng hậu cung, đi lên giường rồng.

Hoàng thượng,  người muốn đấu trí, vậy thần thiếp xin theo, chúng ta ban ngày đấu, buổi tối cũng đấu.

PS: Tiết lộ của tác giả: Đây là một câu chuyện hài có, bi có, âm mưu có, tình cảm có. Tôn chỉ là ngược nam phụ căn bã, loại bỏ nữ phụ. 


【 Phẩm cấp trong hậu cung 】

Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức Phi

Tòng nhất phẩm: Phu Nhân 

Chính nhị phẩm:Phi 

Tòng nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu viện, Chiêu dung, Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Tu nghi, Tu Viện, Tu Dung

Chính tam phẩm: Quý tần 

Tòng tam phẩm: Tiệp dư 

Chính Tứ Phẩm: Dung Hoa 

Tòng Tứ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Thuận Nghi

Chính ngũ phẩm: Tần 

Tòng Ngũ Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Lương Viện, Lương Đễ

Chính Lục Phẩm: Quý Nhân

Tòng Lục Phẩm: Tài Tử, Mỹ Nhân

Chính thất phẩm: Thường Tại, Nương Tử 

Tòng Thất Phẩm: Tuyển Thị 

Chính Bát Phẩm: Thải Nữ 

Tòng Bát Phẩm: Thải Y

Danh sách chương Đấu Phá Hậu Cung