[Countryhuman] tôi ko muốn bị đánh dấu - TruyenFullVn

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2022-03-04

[Countryhuman] tôi ko muốn bị đánh dấu

624 lượt thích / 4161 lượt đọc
Truyện xàm Bull vô lí cân nhắc trước khi xem Lưu Ý: Truyện chỉ sẽ tập trung trong truyện không liên quan đến ngoài đời, không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào hết, ngứa mắt mời đi không cần ở lại gãy rồi hư luôn con mắt,👌 Mẽo/Rú/Gẻ/Tàu khựa/Ná..v.v.. từ dùng chơi những cảnh hài hước, nhất là Việt Nam