Con người thứ 2 của Aliddin - TruyenFullVn

Tâm linh

Đang cập nhật

2020-08-05

Con người thứ 2 của Aliddin

20 lượt thích / 274 lượt đọc
đây là kể về cậu magi thứ 4 (alddin) trong khi chiến đấu với Al thamen cậu bị dính Rusk hắc ám
#magi