TruyenFullVn.Net

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Thể loại: Mang thai hộ, sủng đặc biệt H nhẹ

Giới thiệu sơ nét về nhân vật chính:

- Nam chính:

+ Tên: Lâm Đình

+ Tuổi: 29 tuổi

+ Nghề: Tổng tài Lâm thị

- Nữ chính:

+ Tên: Bạch Lan

+ Tuổi: 24 tuổi

+ Nghề: Sinh Viên sau đó chưa biết =))))

- Review: 3s, ngược nhẹ, HE ❤

Danh sách chương Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc