TruyenFullVn.Net

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy-Ending

Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi!

Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.

Danh sách chương Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa