TruyenFullVn.Net

Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

Phân loại: ngọt sủng, ngược nhẹ như muỗi chích, HE. Công thụ na ná những bộ khác của Tạp Bỉ Khâu

Dịch: Ếch Kì Diệu

Bản gốc: Hoàn (23 chương)

Bản dịch: Hoàn

Văn án: 

Đây là một câu chuyện giữa vị thiếu gia lạnh lùng và một bé trai được ba cậu nhận nuôi.

Chỉ có thể nói, ngọn nguồn tóm tắt giản lược rằng,báo ân cứu mạng, nhận nuôi con ân nhân, từ đó vừa là con nuôi vừa là "con dâu" luôn.

5 chương mới nhất truyện Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh