TruyenFullVn.Net

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn

Converter: tamquay - tangthuvien

Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn xuất đạo từ năm 16 tuổi, liên quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tiến đến giai vị ảnh đế.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ bại trên tay một nữ quỷ.

Hơn nữa nữ quỷ còn mặt dày mày dạn ở nhà của anh không đi đâu hết!

Danh sách chương Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư