Cảm xúc lan man - TruyenFullVn

Thơ ca

Hoàn thành

2022-07-09

Cảm xúc lan man

4 lượt thích / 1761 lượt đọc
Sài Gòn. Khi bản thân cảm thấy thật tệ, tôi mượn những dòng thơ để than thở.