TruyenFullVn.Net

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái thùng cơm sát vách kia, em ăn của anh biết bao nhiêu là cơm gạo, em định lấy cái gì để trả lại cho anh đây?

Tiền ư? Anh không lấy tiền đâu, anh chỉ cần em thôi.

Danh sách chương Cái Thùng Cơm Sát Vách