bạn thân thành người yêu !!!! - TruyenFullVn

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2020-04-19

bạn thân thành người yêu !!!!

6 lượt thích / 44 lượt đọc
Hàn Kỳ và Hàn Hân là bạn thânh chơi từ lúc còn rất nhỏ cho đến bây giờ là năm lớp 11 , Hàn Kỳ cực kì quan tâm đến Hàn Hân . Cho đến một hôm , Hàn Kỳ khoe bạn gái với Hân , cô rất vui nhưng ai ngờ được bạn gái Kỳ hãm hại Hân , khiến Kỳ hiểu nhầm...... Chúc các bạn vui vẻ -.-
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
hội nghị của thần chết

hội nghị của thần chết

Tác giả:

29 0

nnhygtgfudutudyr8ry7rythyhjhhhhhghhhhhgug8g8gugydu jfygivtycgdinkcyibkcydivyeuvus6fud6d8fusrid6fud7vus5rud7fidugjbkydgidufigt7t6g6h5vtgtjg4tvtvrrrgvfececrvgrvrvecev3vrh7h4dtbunivuduhcucuvxhf kgihxutcutycuc idugu. hdufusivuvkn.nye8 m.yêu maGkgudkgmzzYztTTtTTTTTzzTTGDTSHCYOG7G7C7D6F6D6CYCUCUDHR6E6D77FUFUGUTG8GIVUVUH8GIG9HIG8G87DOG8GG8G8G8V8CYCYDGYFUDGD7G9G8Y99GIG8G8GICUGI LoGIC RUEURUEUWUUEUEUEEUDUUDURDUDUDUDHFFHFHFHHRRURUURIROFUOTJTOTITITIITTITIYI5U6I5IYI £IYIYYUITI5ITIYIRUEUDUWUDHDUUDUFHDHGTHUHTHRYYYYYGFDTTTTYYYUUDGFyfufuugdiruyh6keuytty666uu7q7wuw3u udeueyyeyeurhruueeu7rrurirurhrururfdurhryryeueururuurururururutyr66t6r6r7r6366y3633636363y3y3ueueueueeyeyyewhhwuwueugeyduwtwudgehdywgsheuqdheuedheuyegue7euehddeiiudeueuueueueudyueudududududududueydidgududdydydydydhdueyeywydheyyeyyyyyyyy