TruyenFullVn.Net

Trinh Thám

Ngôn Tình

Full

23-03-2020

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.

Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!”

Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.”

(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh)

Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.5 chương mới nhất truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu