(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END• - TruyenFullVn

Ma cà rồng

Hoàn thành

2017-01-03

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

3156 lượt thích / 129841 lượt đọc
Đã hoàn thành Vì đây là truyện đầu tiên nên còn nhiều sai sót,mong mọi người bỏ qua!!