Ultraman Taro
Ultraman

Ultraman

Tác giả:

10605 365

Khải Già|GaiJug Già Cổ Lạp Già Cổ Lạp Tư - Jugglus Juggler Hồng Khải - Gai Kurenai * Đằng Mộng|FujiGamu Cao Sơn Ngã Mộng - Gamu Takayama Đằng Cung Bác Dã - Hiroya Fujimiya * Hi Mộng|HikaMebi Mộng Bỉ Ưu Tư - Mebius Hi Tạp Lợi - Hikari * Tái Mộng|ZeroMebi Tái La - Zero * Quang Tường|HikaShou Lễ Đường Quang - Hikaru Raidou Tường - Shou * Ngải Không|X Ngải Khắc Tư - X Đại Không Đại Địa - Daichi Oozora *** Hạ xuyên xa huy - Haruki Natsukawa Triêu thương lục - Riku Asakura Kết Hoa - Yuka Dương tử - Yoko Y hạ lật linh nhân - Leito Igaguri Âu bố - Orb Áo đặc mạn - Ultraman Kiệt bàng đốn - Zeppandon Ô anh đạt mỗ - Windom Xà thương tường thái - Shota Hebikura Mộng Dã Nại tự mỹ - Naomi Yumeno Ba la tát - Barossa Bội đan ni mỗ kiệt đốn - Pedanium Zetton Phục tỉnh ra - Fukuide Trạch tháp - Z Mai đặc long - Metron Nạp khắc ngươi - Knuckle Tát địch tư - Sardis Trung đảo dương tử - Yoko Nakashima Đích mộc thận dã - Shinya Kaburagi Tiệp đức - Geed Duy khắc đặc lợi - Victory Thác lôi cơ á - Tregear Thái la - Taro Hải khăn kiệt đốn - Hyper Zetton Bàng đốn - Pandon Mã cách đại xà - Maga Orochi

Cuộc sống hàng ngày của các Ultraman

Cuộc sống hàng ngày của các Ultraman

Tác giả:

130 8

Truyện dựa theo chí tưởng tượng của tác giả. Không copy hay sao chép của bất kì tác giả nào mà nếu có trùng hay là nội dung có giống thì thông cảm cho tui nghen. Tại tui cũng không giỏi trong việc viết truyện và tả cho lắm. Nhiều lúc cũng sai chính tả nữa :") Các nhân vật: * Ultra Kyodai - Ultra Brother: - Zoffy - Ultraman -Ultra Seven - Ultraman Jack -Ultraman Ace -Ultraman Taro -Ultraman Leo -Astra - Ultraman 80 -Ultraman Hikari - Ultraman Mebius * New generation: - Ultraman Ginga - Ultraman Victory - Ultraman X -Ultraman Orb -Ultraman Geed -Ultraman Rosso, Ultraman Blu, Ultrawoman Grigio - Ultraman Taiga, Fuma, Titas - Ultraman Z - Ultraman Trigger, Ultraman Decker * Các nhân vật khác: - Ultraman Zero, Father of Ultra(Ken), Mother of Ultra(Marie), Tregaer, Belial, Max, Xenon, Tiga, Dyna, Gaia, Agul, Cosmos, Justice, Nexus, Noa, King, Glen Fire, Mirror Knight, Jean Bot, Jean Nine(9) * My OC: -Ultrawoman Amy -Ultrawoman Sakura -Ultrawoman Zullie -Ultrawoman Ran -Ultrawoman Nami -Ultrawoman Layla -Ultrawoman Marya -Ultrawoman Yuki -Ultrawoman Tsukoyumi Chúc mọi người đọc vui vẻ nha ^^ Bye býe