Sweetygrass
[Fictional Girl] Bão tố mang tên em

[Fictional Girl] Bão tố mang tên em

Tác giả:

513 67

- Tác giả: Cỏ Sẽ thế nào khi một ngày nào đó TEMPEST đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Không thể chấp nhận được sự thật đó, thượng đế đã cho iE một cơ hội để tìm lại TEMPEST ban đầu bằng việc cho cô hợp nhất lại với linh hồn của Goo Jihyun.