Angle_are_rosie
[Trans - Hoàn] Tâm Ma

[Trans - Hoàn] Tâm Ma

Tác giả:

2857 159

• Thể Loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Tu Chân, Tiên Hiệp, Tu Chân, Ngược nam, Thị giác nữ chủ, Song xử, OE, HE. • Hán Việt : Tâm Ma • Tác giả : Đường Tí La Bắc • Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả

[Trans - Hoàn] Nhìn Lên

[Trans - Hoàn] Nhìn Lên

Tác giả:

75424 1959

• Hán Việt: Ngưỡng vọng • Tác giả: Thủy Vị Mật Đào • Chương : 46 • Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Hào môn, Tra nữ, Ngược nam, Đô thị tình duyên, Hồi ức vườn trường, Song xử, Song hướng cứu rỗi, 1vs1, HE. • Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

[Edit - Hoàn] Công Chúa Phản Bội Ác Long

[Edit - Hoàn] Công Chúa Phản Bội Ác Long

Tác giả:

529 25

• Tên Hán Việt : Bối Bạn Ác Long Đích Công Chủ. • Tác Giả : Thủy Mật Đào Vị • Số Chương : 2 • Thể Loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Tây huyễn, Ngược nam, Song khiết, OE, SE, HE. • Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả.

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Tác giả:

69087 3510

• Hán Việt : Chiêu Nhạ Thiên Chấp Thiếu Niên Hậu • Tác giả : Mộc Điềm • Số Chương : 54 • Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Nghịch tập, Thanh xuân vườn trường, Đơn phương yêu thầm, Thị giác nữ chủ, Song xử, 1vs1, HE. • Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả.