Phuongnhu_990123
Kpop Is Life (P5)

Kpop Is Life (P5)

Tác giả:

895 64

Y hệt các phần trước

Kpop Is Life (P1)

Kpop Is Life (P1)

Tác giả:

44798 1820

Viết về profile của các nhóm nhạc và các nghệ sĩ kpop hiện nay

Kpop Is Life (P3)

Kpop Is Life (P3)

Tác giả:

7613 453

Y như 2 phần trước

Kpop Is Life (P2)

Kpop Is Life (P2)

Tác giả:

16133 1087

Y như phần 1

Kpop Is Life (P4)

Kpop Is Life (P4)

Tác giả:

2840 206

Y như 3 phần trước :))