MysKhnhs
VegasPete • Rời Xa Anh...

VegasPete • Rời Xa Anh...

Tác giả:

30 8

Em sắp chết rồi... Anh không biết em khao khát bên anh cỡ nào đâu... Em sắp rời xa anh rồi đó, làm ơn hãy để em ôm anh một lần cuối đời được không? Chỉ một lần thôi. Anh đừng tàn nhẫn với em như vậy. Bởi vì sau này... dù có muốn cũng chẳng thể còn cơ hội quan tâm hay yêu thương em một lần nào nữa. ... Bắt đầu: 10.12.2022 Kết thúc:..................... Chuyển ver: MysKhnhs .... Tác giả: Damienvonguyetquang

VegasPete • Xinh Yêu Của Vegas

VegasPete • Xinh Yêu Của Vegas

Tác giả:

64618 4855

Ngược ngọt xen nhau... ... Bắt đầu: 19.10.2022 Kết thúc: 06.11.2022 Chuyển ver: MysKhnhs ... Truyện gốc: Xinh Yêu Của Kim TaeHyung Tác giả: _jarily_

BibleBuild • Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương

BibleBuild • Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương

Tác giả:

11518 1683

Luật sư sợ người lạ × nhân viên văn phòng lắm chuyện. Fic đáng yêu, fic đọc cười áhihi íhaha Cảnh báo: Ai vừa mổ guột thừa đừng nên đọc sợ là phải khâu lại, ai mà cố chấp vẫn đọc có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu 🥰 ... Bắt đầu: 17.11.2022 Kết thúc:...................... Chuyển ver: MysKhnhs ... Tác giả: Taeyongbunrieu