Kidoisme_Yuk
[Đam mỹ] Công Nghiệp Giới Tu Tiên

[Đam mỹ] Công Nghiệp Giới Tu Tiên

Tác giả:

657 112

Tác giả: Lâm Tri Lạc | Edit: Kidoisme

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư tang bệnh

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư tang bệnh

Tác giả:

680 129

Tác giả: Hải Kinh Lạc (Cá mập rơi xuống biển) || Edit: Kidoisme

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Tác giả:

1020371 88572

Ngạo kiều công x phun tào thụ

[Đam mỹ/Edit] Cao duy xâm lấn

[Đam mỹ/Edit] Cao duy xâm lấn

Tác giả:

726 79

Cao duy xâm lấn Tác giả: Thất Lưu | Edit: Kidoisme [30/04/2022] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tự sáng tác, Tương lai, Khoa học viễn tưởng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn, Thăng cấp, Chủ thụ, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, giả heo ăn thịt hổ, Cthulhu. Giải thích tên truyện: Cao duy xâm lấn ám chỉ quân địch tiến tới từ không gian cao hơn tới xâm chiếm thế giới hiện tại.